GREMIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 566 523 751 non-binding inquiry

Recycling Court

Provozní doba zařízení pondělí - pátek: 7:00 - 14:00
Kontakt: Ing. Stanislav Michal, tel.: +420 604 226 221

IMG34043

Ceník 2020

Uložení stavebních sutí

Kód

Název

Cena/1t
bez DPH

Cena/1t 
s DPH

17 01 01

Beton do velikosti 50x50cm bez příměsi

120,- Kč

145,- Kč

17 01 01

Beton nad 50x50cm, železobeton, nebo s příměsí

180,- Kč

218,- Kč

17 01 01

Železobeton

280,- Kč

339,- Kč

       

17 01 02, 
17 01 03

Cihelná suť, střešní tašky

1050,- Kč

1271,- Kč

17 01 07, 
17 09 04

Směsné stavební odpady - ostatní

1050,- Kč

1271,- Kč

       

17 03 02

Asfaltová suť - bez obsahu dehtu

250,- Kč

303,- Kč

       

17 05 04

Zemina, zemina s kamením

250,- Kč

303,- Kč

17 05 04 - 1

Kamenná suť - s příměsí zeminy do 10%

150,- Kč

182,- Kč

17 05 04 - 2

Kamenná suť - s příměsí zeminy do 50%

200,- Kč

242,- Kč

20 02 04

Zemina s kamením ze zahrad a parků

200,- Kč

242,- Kč

       

17 09 04

Stavební suť s nežádoucí příměsí (plasty, domovní odpad, textil apod.) - bez obsahu nebezpečných látek

2000,- Kč

2420,- Kč

V případě uložení samotné zeminy (pol. 17 05 04) je nezbytnou součástí protokol o analytické laboratorní zkoušce dle vyhl. 294/2005 sb., příl.10, tab. 10.1, 10.2, o nezávadnosti zeminy.

Prodej recyklátů

Druh a popis materiálu

Cena/1t  
bez DPH

Cena/1t 
s DPH

Betonový recyklát

frakce 0-16mm

80,- Kč

97,- Kč

 

frakce 0-63mm

95,- Kč

115,- Kč

 

frakce 16-63mm

105,- Kč

127,- Kč

       

Asfaltový recyklát

frakce 0-32mm

110,- Kč

133,- Kč

 

frakce 32-63mm

110,- Kč

133,- Kč

       
Směsný recyklát frakce 0-120mm 50,- Kč 61,- Kč
       

Zemina

hrubé přesátí

40,- Kč

48,- Kč

 

frakce 0-16mm

60,- Kč

73,- Kč

       

Ceny za zboží jsou uvedeny včetně nakládky.
Platby budou prováděny v hotovosti, na fakturu pouze smluvním partnerům.

Platnost ceníku je od 1. ledna 2020 do vydání nového ceníku.

Materiály neuvedené v ceníku nepřijímáme.

News
Hokejový klub SKLH Žďár nad Sázavou

Hokejový klub SKLH Žďár nad Sázavou

Stali jsem se pro sezónu 2019/2020 hrdým partnerem 2.ligového hokejového klubu SKLH Žďár nad Sázavou.

GREMIS, s.r.o.
Jihlavská 230,
594 01 Velké Meziříčí
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 566 523 751
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GREMIS, s.r.o.
Jihlavská 230,
594 01 Velké Meziříčí
 
 
Nahoru