GREMIS

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 566 523 751 non-binding inquiry

Project services

Úsek projekce vznikl na základě poptávky zákazníků a na základě vlastních potřeb společnosti, po dodání díla jako komplexního celku, tedy od záměru, přes studii a projekt až k vlastní výstavbě.

V rámci vlastního úseku projekce je možné s investorem řešit jeho požadavek již ve fázi zadání projektu a navrhovat technologie výstavby od začátku dle uvažovaného cíle a smyslu stavby.

Být u návrhu stavby od startu nám umožní využít dlouholeté zkušenosti společnosti při výstavbě občanských a průmyslových staveb, realizovat stavbu prověřenými technologiemi a s optimálními náklady jak při počáteční investici, tak i během životnosti stavby.

Pro výše uvedené je práce projekčního úseku založena na zpracování projektu za pomocí BIM řešení od společnosti Autodesk, a to aplikace Autodesk Revit (3D modelování).

BIM řešení pro 5 fází projektu - 1. plánování - 2. předběžný návrh - 3. projektování - 4. výstavba - 5. správa

Building Information Modeling (BIM, informační model budovy) je moderní, inteligentní proces usnadňující výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy.

Nabídka služeb

  • Projekční činnost
  • Architektonické studie, studie proveditelnosti
  • 3D vizualizace
  • Komplexní projektová dokumentace (vč. průzkumů, posudků, specializací, rozpočtu apod.)
  • Inženýrská činnost
  • Projednání a zajištění vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a správců sítí a zajištění povolení stavby
  • Spolupráce při kolaudaci stavby
  • Činnosti v rámci výstavby
  • Autorský dozor projektanta
News
Hokejový klub SKLH Žďár nad Sázavou

Hokejový klub SKLH Žďár nad Sázavou

Stali jsem se pro sezónu 2019/2020 hrdým partnerem 2.ligového hokejového klubu SKLH Žďár nad Sázavou.

GREMIS, s.r.o.
Jihlavská 230,
594 01 Velké Meziříčí
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+420 566 523 751
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
GREMIS, s.r.o.
Jihlavská 230,
594 01 Velké Meziříčí
 
 
Nahoru